Algemene voorwaarden

ElectronicaNL is gevestigd aan Meijersweg 11 in Neede.

E-mail: info@electronicaNL.nl

KvK-nummer: 56810210
Btw -nummer: NL 101480 (dit is niet het gehele nummer vanwege persoonsgevoelige gegevens,BSN-nummer gevoelig voor identiteitsfraude)

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te
aanvaarden.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft
u het recht om de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke
regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten

4.1 Voor het verzenden betaald u €6,90 (0-10kg), 9,75 (10-20kg)

Artikel 5 Afkoelperiode

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste 10 werkdagen
inhouden, ingaande de dag na ontvangst door u of namens u, (tenzij anders
overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroeping recht, waarbij u de mogelijkheid
heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van
de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te
retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard
van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking.
Het product mag niet gebruikt zijn en dient in de originele verpakking zonder sporen aan electronicaNL geretourneerd te worden, conform de door electronicaNL verstrekte instructies.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor uw rekening .
5.6 ElectronicaNL zal bij retour gestuurde artikelen geen administratie kosten van het terug te betalen bedrag aftrekken.
5.7 Alle verzendkosten die gemaakt worden zijn voor rekening van de klant,uiteraard niet bij garantie leveringen.
5.8 Bij vooruitbetaling zal ElectronicaNL het aankoopbedrag binnen 3 dagen aan u
terugbetalen.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling tussen 1 en
2 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling
worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er
door een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 dag na plaatsing van
de bestelling een (telefonisch) bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de web shop zijn inclusief B.T.W.. Andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, PayPal of overboeking vooraf.

Artikel 9 Garantie

9.1 U heeft voor alle producten met de merknaam WDH standaard 2 jaar garantie dat door ons wordt behandeld.
9.2 U heeft de fabrieksgarantie van de fabrikant, de termijn van de garantie kan verschillen per fabrikant.
9.3 alle producten worden door ons gecontroleerd op werking en schade voordat wij het inpakken en verzenden.
9.4 Als u een product naar ElectronicaNL moet verzenden voor een reparatie of garantie dient u in 1e instantie zorg te dragen voor de verzendkosten zowel het opsturen als het terug ontvangen,deze verzendkosten bij reparatie/garantie worden later naar u teruggeboekt.
9.5 indien het noodzakelijk is dat ElectronicaNL een monteur moet sturen om een defect te repareren zijn de voorrijkosten voor uw rekening (bedrag afstand afhankelijk)
9.6 Indien de garantie periode is verstreken zal ElectronicaNL nog altijd u helpen met onderdelen (indien mogelijk) of reparatie tegen een minimale vergoeding.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al
hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten
gesloten overeenkomst(en) aan ElectronicaNL verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is ElectronicaNL niet gehouden tot vergoeding van de
daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument
als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte
nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands
Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst.
Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via:
info@electronicaNL.nl. Uiterlijk binnen 2 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd
het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

© 2018 - 2024 ElectronicaNL.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel